เมนูรายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 2.กำหนดการรับสมัคร
 3.หลักสูตร/แผนรับ/ค่าเทอม
  3.1 กลุ่ม A ผู้สมัครทั่วไป
  3.2 กลุ่ม B นักศึกษาโควตาพิเศษ
  3.3 กลุ่ม C นักกีฬาและกิจกรรม
 4.จำนวนนักศึกษารอบ 1
 5.คุณสมบัติ/วุฒิการศึกษาเดิม
  5.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
  5.2 วุฒิการศึกษาเดิมของผู้สมัคร
 6.ตารางสอบ
 7.เนื้อหาวิชาที่สอบ
 8.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 9.ขั้นตอนการสมัครผ่านไปรษณีย์
 10.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 11.ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง
 12.กรอกใบสมัครออนไลน์
 13.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร/ดูห้องสอบ
 14.สรุปจำนวนผู้สมัคร2562
 15.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 16.ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์
 17.ดาวน์โหลดแแบบฟอร์มชำระเงิน
 18.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ
 19.แผนที่(สนามสอบ/สถานที่เรียน)
 20.การรับนักศึกษาพิการ
 21.ประกาศห้องสอบข้อเขียน
 22.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
 23.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 24.คำถามเกี่ยวกับการสมัครที่พบบ่อย
 25.PageFB ถาม-ตอบ ปัญหา
 26.โครงการพิเศษ เรียนฟรี!!!
 27.ยืนยันสิทธ์ Clearing House
 28.แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา 1/62
 29.ตารางค่าบำรุงการศึกษา 1/62
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000510]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา รอบ2 : โควตา ปีการศึกษา 2562

******************************************************

ประกาศ 1

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (รอบ2 และ 2.1 ทุกกลุ่มรวมกัน)กดคลิก

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 2

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------


งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) มทร.ล้านนา

โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234