รับสมัครพนักงานฯ มทร.ล้านนา
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 ...1.1.พนักงานสายวิชาการ
 ...1.2.พนักงานสายสนับสนุบ
 ...1.3.พนักงานราชการ
 2.กำหนดการรับสมัคร
 3.ตำแหน่งที่เปิดรับและจำนวนรับ
 4.คุณวุฒิผู้สมัคร
 5.ตารางสอบ
 6.เนื้อหาวิชาที่สอบ
 7.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 8.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 9.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่ามัคร
 10.กรอกใบสมัครออนไลน์
 11.พิมพ์ใบยื่นยันการสมัคร/ดูห้องสอบ
 12.สรุปจำนวนผู้สมัคร
 13.แผนที่สนามสอบ
 14.ประกาศผลสอบข้อเขียน
 15.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0052104]

เว็บไซต์รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2562

******************************************************

ประกาศ 1

1.เปิดรับสมัคร 3 - 17 พ.ค. 62

2.ดูขั้นตอนและวิธีการสมัคร กดคลิก

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 2

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ที่นี่

กลุ่มพนักงานสายวิชาการ

กลุ่มพนักงานสายสนับสนุน

กลุ่มพนักงานราชการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

----------------------------------------------------------------------------------------------------

โทร. 053 921444 เพื่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านต่างๆดังนี้
- รายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิผู้สมัคร ต่อ 1218
- ขั้นตอนวิธีการและปัญาหาการสมัคร ต่อ 1234

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำคัญ
มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งให้ผู้สมัครทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่า
ในการสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้ มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก
ท่านอาจถูกหลอกลวง โปรดอย่าหลงเชื่อ ผู้ที่แอบอ้างว่า
มีแนวข้อสอบ หรือ จะช่วยให้ท่านสอบผ่านได้
โดยที่ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังกล่าว